SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Statistika sociální péče o studentstvo v Čechách ve studijním roce 1908/09
Název: Statistika sociální péče o studentstvo v Čechách ve studijním roce 1908/09
Autor: Weyr, František
Klíčová slova: dotazník, nemajetní, peněžité výdaje, podpora, spolky, studentstvo, školní zpráva, univerzity, Zemská statistická kancelář
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

V článku jsou popsány nejvýznamnější činitelé sociální péče o studentstvo, což jsou hlavně soukromé spolky sociální péče o studentstvo. Zároveň jsou také rozebrány podpory udělované žákům soukromými osobami a různými korporacemi. Sociální péčí se rozumí veškeré podpory, ze kterých mají studenti prospěch. Šetření o sociální péči bylo provedeno dvojím způsobem, a to anketou a statisticky...

Související autoři

více o hledání