SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Příspěvky k dějinám vzniku a vývoje svépomocných a vzdělávacích snah českých v l. 1860-1873
Název: Příspěvky k dějinám vzniku a vývoje svépomocných a vzdělávacích snah českých v l. 1860-1873
Autor: Jíra, Václav
Klíčová slova: Náprstek Vojtěch, Náprstkovo muzeum, Posel z Prahy, spořitelny, Šimáček František, záložny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1916
   
Abstrakt:

Článek pojednává o životech a tvorbě Františka Šimáčka a Vojtěcha Náprstka. U Františka Šimáčka je zmiňována především jeho vydavatelská činnost ve spojitosti se vznikem záložen a spořitelen. U Vojtěcha Náprstka se v článku mluví a jeho návštěvě Spojených Států, založení průmyslového muzea, knihovny a v neposlední řadě i o jeho aktivním postoji k tehdejší otázce žen ve společnosti. Autor hodnotí jejich činnosti velmi pozitivně a přiznává jim velký vliv na vytváření českých hospodářských počátků po roce 1848.

(Hrubý Pavel)

Související autoři

více o hledání