SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Československé politické strany a hospodářství
Název: Československé politické strany a hospodářství
Autor: Fousek, František
Klíčová slova: družstva, politické strany, řízené hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Autor nejprve krátce shrnuje vznik a vývoj jednotlivých politických stran na našem území. Dělí strany na kompromisní a komunisty, na ideové a zájmové, měšťanské a ostatní, demokratické a totalitní a na hlavní a přidružené. Poté se zabývá jednotlivými programy stran. Dozvídáme se, že hospodářství a politika se ocitají ve stavu napětí, z důvodů příchodu mýtu řízeného hospodářství a že mezi nejznámější hospodářské orgány stran patří družstva. Ty jsou s politickými stranami velmi provázané a vzájemně na sebe mají značný vliv. Dále jmenuje několik družstev, čím se zabývají a k jaké straně přísluší...

Krise kapitalismu
Název: Krise kapitalismu
Autor: Rueff, Jacques
Klíčová slova: cenový mechanismus, krize kapitalismu, řízené hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Autor popisuje tzv. krizi kapitalismu, jež je zde chápána jako úpadek liberálního řádu, jehož stálost byla zajištěna svobodným tvořením cen. Počátek krize autor vidí ve státních zásazích uskutečněných během války. Hlavní příčinu však vidí v rozšíření řízeného hospodářství a omezení cenového mechanismu.

(Marvan Petr)

Válečné hospodářství dříve a nyní
Název: Válečné hospodářství dříve a nyní
Autor: Chmela, Leopold
Klíčová slova: řízené hospodářství, totalitní stát, válečné hospodářství, výroba
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

V úvodu autor vysvětluje vzájemnou provázanost hospodářské a ozbrojené složky v případě válečného konfliktu. Charakterizuje válečné hospodářství jako totalitu. V dalším textu autor vysvětluje toto totalitní řízení státu ve všech jeho složkách pomocí deduktivních nástrojů a také vysvětluje aspekty válečného měnového, daňového a fiskálního řízení státu. Konec článku porovnává historické řízení válečného hospodářství s moderním a vysvětluje posun potřeby bohatství státu ve válečném stavu od monetárního k materiálnímu.

(Bláha Jan)