SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Česká společnost národohospodářská
Název: Česká společnost národohospodářská
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: Česká společnost národohospodářská, národní hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Článek hovoří o ustavující valné schůzi České společnosti národohospodářské dne 31. května (1896) na Staroměstské radnici.  Cílem České společnosti národohospodářské má být „poznávati hospodářské poměry našeho národa, povznášeti náš národ po stránce národohospodářské a šířiti v něm vědomosti národohospodářské“. Poté se autor věnuje podrobněji cílům národohospodářské společnosti s hlavní myšlenkou „vychovávání národa jako podnikatele i jako spotřebitele“. Autor dále hodnotí celkovou hospodářsko-politickou situaci tehdejší doby a na příkladech poukazuje na směr, kterým by se hospodářství mělo ubírat...

Související autoři

více o hledání