SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Populace státního úřednictva
Název: Populace státního úřednictva
Autor: Andrle, Karel
Klíčová slova: reprodukce, sňatkovost, snižování populace, sociální úroveň, úřednictvo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1918
   
Abstrakt:

Profesor Anderle se v článku zabývá snižováním populace mezi sociálně výše postavenými vrstvami. Poukazuje na úbytek porodnosti ve všech sociálních vrstvách a dále se zaměřuje na úřednictvo, na něž připadá nejméně živě narozených dětí. Uvádí možné důvody, proč je mezi výše postavenými nejméně narozených dětí, dotýká se i otázky řešení této situace. Dále řeší, jak na situaci působí sňatkovost, hospodářská situace a jiné jevy. Práce se dotýká i sociálních dávek pro rodiče.

(Marková Tereza)

Státní politika úřednická
Název: Státní politika úřednická
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: inteligence, mzdy, státní politika, úřednictvo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Kritický článek zaměřený na politiku odměňování státních zaměstnanců. I když je míra byrokratizace hodnocena negativně, text jako celek vyznívá jako obrana úřednického stavu před moderními kroky politickými. Nejprve je skepticky polemizováno s novinkou uvedenou v rozpočtu ČSR roku 1923, ve kterém dochází k uvedení nového členění výdajů ve snaze o větší hospodářskou transparenci. V části následující je již otevřeně kritizován nivelizovaný systém odměňování vyššího úřednictva. Je poukazováno na negativní důsledky státní politiky v podobě mzdových disproporcí, úpadku životní úrovně a oslabení inteligence.

(Olekšák Petr)