František Weyr

Fotografie: Weyr, František
Datum narození : 25. duben 1879
Místo narození : Vídeň
Datum úmrtí : 29. červen 1951
Místo úmrtí : Brno
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 4
Přečti si

Konec zmocňovacích zákonů, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Weyr, František

Článok sa zaoberá delegovaním zákonodárnej moci, kedy parlament v mimoriadných pomeroch deleguje právomoci na vládu prostredníctvom tzv. zmocňovacieho zákona.

(Vyoral Martin)

Přečti si

Problém náhrady za škody válečné, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Weyr, František

Právnické pojednání rozebírá možnosti vytvoření zákona, který by upravoval vztahy mezi zúčastněnými stranami v otázce válečných reparací.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Statistika obecných výdajů a příjmů r. 1907, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Weyr, František

Článek je výstupem a shrnutím statistického výzkumu zemské statistické kanceláře, poprvé v historii zachycuje i hospodaření obcí s méně než 5000 obyvateli.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Statistika sociální péče o studentstvo v Čechách ve studijním roce 1908/09, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Weyr, František

V článku jsou popsány nejvýznamnější činitelé sociální péče o studentstvo, což jsou hlavně soukromé spolky sociální péče o studentstvo. Zároveň jsou také rozebrány podpory udělované žákům soukromými osobami a různými korporacemi. Sociální péčí se rozumí veškeré podpory, ze kterých mají studenti prospěch. Šetření o sociální péči bylo provedeno dvojím způsobem, a to anketou a statisticky...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání