Jan Stocký

Datum narození : 16.leden 1897
Místo narození : Březnice
Datum úmrtí : 14.březen 1959
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 2
Počet článků v BE : 0
Přečti si

O hospodářskou samostatnost malého státu

Stocký, Jan

Jan Stocký se v publikaci věnuje úvahám o hospodářské soběstačnosti tehdejšího Československa, které byly v té době velmi rozšířené vlivem velkého množství ochranářských opatření jednotlivých zemí. Jedná se tedy o studii, zda by bylo tehdejší Československo schopné být hospodářsky samostatné.
Autor analyzuje závislost tehdejšího Československa na obchodu s ostatními zeměmi. Zjišťuje intenzitu této závislosti a zamýšlí se nad možnou substitucí takovými surovinami, které by nahradily suroviny, na jejichž dovozu bylo tehdejší Československo závislé...

Přečti si

Příručka ke studiu národního hospodářství

Stocký, Jan

V knize se dozvídáme nejdůležitější poznatky národního hospodářství té doby. Je určena jako pomůcka ke studiu techniků Vysoké školy inženýrského stavitelství. Kniha je rozdělena na pět částí.

(Kristýna Müllerová)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání