Josef Macek

Fotografie: Macek, Josef
Datum narození : 13. září 1887
Místo narození : Krumpach u Zábřehu na Moravě
Datum úmrtí : 19. únor 1972
Místo úmrtí : Vancouver, Kanada
Počet knih v BE : 12
Počet článků v BE : 2

• 1911 - 18.11. promoval na právnické fakultě české univerzity v Praze
1921 - jmenován mimořádným profesorem národního hospodářství na Vysoké škole obchodní
• 1925 - stal se poprvé děkanem VŠO, důrazně se zasadil o řešení reformy VŠO
• 1926 - byl jmenován řádným profesorem VŠO
• 1928 - na právě ustavené Svobodné škole politických nauk se stal profesorem, přednášel úvod do politiky, o sociální politice a o penězích
1928 - ředitelem dvouleté Vyšší školy socialistické v Praze při Dělnické akademii
• 1940 - po uzavření českých vysokých škol, vč. VŠO, profesor Macek stejně jako většina ostatních kolegů byl poslán na tzv. dovolenou s čekatelným
• - znovu začal přednášet na obnovené VŠO, pro potřeby studentů urychleně napsal a vydal pětidílný kurs národního hospodářství Sociální ekonomika
1946 - podruhé se stal děkanem VŠO
• 1948 - v poúnorovém období Macek sice nebyl "vyakčněn", ale stal se terčem různého šikanování, zvl. po jeho odmítnutí vstoupit do Gottwaldovy strany po "sloučení" se sociální demokracií
• 1949 - 17. 12. byl Macek naposled ve škole a o vánočních svátcích opustil na lyžích s manželkou ČSR
1950 - z Německa přes Francii a Kanadu odjel s manželkou do USA, zakotvil na deset let v Pittsburghu na universitě
• 1953 - sedm let profesorem na univerzitě v Pitsburghu (School of Bussines Administration) na fakultě správy podniků
• 1957 - čtyři roky profesorem na dívčí koleji Chatham College (do r. 1961)
• 1961 - přestěhoval se za rodinou svého syna Jiřího do kanadského Vancouveru

(Marek Hudík)

 

Profesor národního hospodářství na Vysoké škole obchodní v Praze. Patřil k představitelům sociálního reformismu, propagoval družstevní socialismus a pozemkovou reformu. V letech 1928 - 1939 byl poslancem Národního shromáždění za sociální demokracii, 1923 - 1949 redaktorem revue Naše doba. Roku 1949 po komunistickém puči emigroval do USA a později do Kanady.
Mackovy ekonomické názory prošly značným vývojem. Ve svých prvních pracích byl stoupencem státního protekcionismu, po 1. světové válce přešel na liberalistické pozice. Zastával i koncepce družstevního socialismu. V druhé polovině 20. let a ve 30. letech se stává význačným propagátorem učení J. M. Keynese. Byl přístupný i dalším ekonomickým názorům, které eklekticky přebíral do svého ekonomického učení. K marxistické politické ekonomii zachovával trvale odmítavý postoj.
V praktické hospodářské politice byl stoupencem státních zásahů do ekonomiky a odpůrcem koncepce K. Engliše. Zabýval se rozborem krize 1929 - 1933, kterou pokládal za následek špatné peněžní a úvěrové politiky. Jako východisko z krize doporučoval opatření vedoucí ke změnám v peněžní a úvěrové soustavě a k organizaci rozsáhlé investiční činnosti a veřejných prací. Jeho názory zahrnulo vedení sociální demokracie do Programu hospodářského oživení (1933).

(Jakub Langmajer)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání