Vojtěch Hořínek

Datum narození :
Místo narození : Černý Kostelec
Datum úmrtí : 21.únor 1903
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 3
Přečti si

Boj proti liberalismu, In: Obzor národohospodářský II. (1897)

Hořínek, Vojtěch

Jedná se o reakci na stejnojmenný článek Albína Bráfa (Obzor národohospodářský, 1897, č. 1, 5, s. 1-5, 73-74), zejména však na některá tvrzení z něj. Např. na myšlenku, že liberalismus jako absolutní princip náleží historii, Hořínek říká, že liberalismus nikdy nemohl být pojímán jako absolutní, protože člověk je relativní bytostí a tudíž se nemůže řídit nějakými principy absolutně. Dále se zastavuje u myšlenky, že liberalismus požaduje dobro všech, avšak to prý mohou požadovat i neliberálové, ale důležitější je zajistit svobodu jednoho sahající až tam, kde začíná svoboda druhého...

Přečti si

K otázce kartelové, In: Obzor národohospodářský I. (1896)

Hořínek, Vojtěch

Článek byl psán jako reakce na článek v prvním čísle Obzoru Národohospodářského. Autor tohoto článku uvádí k původnímu článku několik vlastních názorů a poznámek. Obecně je zde vysvětleno, co je to kartel a co je jeho znakem. Autor zpochybňuje, že se v dané situaci (cukrovarnictví v době agrární krise), o níž bylo hovořeno v prvním článku, jedná o kartel a odůvodňuje svá tvrzení.  V závěru autor dokazuje na příkladech (konkrétních cenách cukrové řepy) svá tvrzení.

(Havlíček Jan)

Přečti si

O výnosnosti našeho průmyslu cukrovarnického, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Hořínek, Vojtěch

Autor se zde věnuje vztahu zemědělců a cukrovarů a jejich vzájemným sporům o výši výkupní ceny řepy. Na základě empirických údajů odmítá požadavky zemědělců na její zvýšení a dokazuje, že je v zájmu samotných cukrovarů kupovat řepu za nejvyšší možnou cenu, neboť cena nižší nutí zemědělce pěstovat méně řepy a tím i snižovat zisky samotným cukrovarům.

Vlček Tomáš

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání