Cyril Čechrák

Datum narození : 25. prosinec 1890
Místo narození : Brno
Datum úmrtí : 28. listopad 1974
Místo úmrtí : Liberec
Počet knih v BE : 5
Počet článků v BE : 0

• JUDr. na Právnické fakultě University Karlovy v Praze
• 1908 – 1910 studoval na technice v Praze
• 1912 – 1916 studoval na PF UK v Praze
• 1910 – 1913 redaktor Studentské revue
• 1917 – 1918 advokátní koncipient
• 1919 – 1921 profesor obchodní akademie v Praze
• červen 1924 habilitace na Universitě Karlově v Praze
• 1921 – 1928 úředník Státního statistického úřadu
• 1929 jmenován mimořádným profesorem
• 1929 – 1939 profesor národního hospodářství na PF UK v Bratislavě
• 1933 jmenován řádným profesorem národního hospodářství
• do roku 1938 působí na Komenského universitě v Bratislavě
• 1939 působí na  Právnické fakultě MU v Brně 
• 1945 – 1949 působí na Právnické fakultě UK v Praze, kde byl i děkanem
• náměstkem předsedy zkušební komise pro státovědné zkoušky
• členem komise pro státní zkoušku na Vysoké škole obchodní
• členem Sociálního ústavu Československé republiky
• členem Slovenského ústavu
• členem Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi
• členem Učené společnosti Šafárikovy
• korespondentem Obchodní a živnostenské komory v Bratislavě
• náhradním členem kuratoria Rašínova fondu
• ministerský tajemník Státního statistického úřadu
 
Byl ve své době jediným českým představitelem institucionalismu (byl ovlivněn původním americkým institucionalismem). Zastával teorii vývojových cyklů a teorii krizí a konjunkturálního vlnění, kdy se ekonomické subjekty chovají dle výdělečných motivů a sociálního či skupinového prospěchu. Jeho hlavním přínosem do ekonomieckého myšlení je teorie vývojových cyklů, kde rozpracoval teorii krizí a konjukturálního vlnění. Byl stoupencem státního intervencionismu.
Jako státní úkol založil právnickou fakultu na Komenského univerzitě v Bratislavě, a podílel se na výchově slovenských ekonomů. Po roce 1948 byl nucen z ČSR odejít.

Tereza Faustová, Markéta Jireková, Martin Pešek


Další informace:

1. Kapitoly z histórie Ekonomickej univerzity: Vysoké školy na Slovensku s výučbou ekonomických predmetov do roku 1918. EKONÓM – informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. [online]. Ekonomická univerzita v Bratislave. 2000, č. 3, str. 18. [cit. 29.4.2008]. Dostupný z: http://old.euba.sk/ekonom/2000/3-2000/ekonom%203-2000-str.11-20.pdf

2. GEŠKOVÁ, Želmíra. Biografie vo výročných školských správách 1918/19-1952/53. [online]. [cit. 29.4.2008]. Dostupný z: http://phobos.ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS_C.htm

3. VRÁBEL, Michal. Reakcia na Veľkú hospodársku krízu v prednáškach Českej spoločnosti národohospodárskej v rokoch 1931-1938. [online]. 2006. [cit. 29.4.2008]. Dostupný z: http://ies.fsv.cuni.cz/storage/work/938_bpvrabel.pdf

4. KRAMEŠ, Jaroslav. Vysokoškolská výuka ekonomie v českých zemích v první polovině dvacátého století. Marathon. [online]. 2002, č. 37, str. 6. [cit. 29.4.2008]. Dostupný z: http://infos.kpnqwest.cz/misc/marathon/kam/02/mar0201.htm

5. Čechrák, Cyril. Ottova encyklopedie. [online]. [cit. 29.4.2008]. Dostupný z: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/395652-cechrak-cyril

6. Čechrák, Cyril. Bibliotheca Economica. [online]. [cit. 29.4.2008]. Dostupný z: http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/author/detail.aspx?id=%c4%8cechr%c3%a1k,%20Cyril&view=1

7. Dějiny ekonomického myšlení. [online]. [cit. 29.4.2008]. Dostupný z: www.vakobobri.cz/request.php?437

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání