Cyril Čechrák

Datum narození : 25. prosinec 1890
Místo narození : Brno
Datum úmrtí : 28. listopad 1974
Místo úmrtí : Liberec
Počet knih v BE : 5
Počet článků v BE : 0

- Národní hospodářství v zákadních heslech. Praha Karlín: Vesmír, 1921.

- Problém stabilní měny : Měna a konjunktura. V Praze: [s.n.], 1922.

- Mzdová soustava kolektivního vyjednávání ve světle ekonomické teorie Praha: Legiografie, 1924.

- Nezaměstnanost : studie o hospodářské politice proti průmyslové nezaměstnanosti.

- Hospodářské konjunktury: Popis, výklad a regulace hospodářského vlnění konjunkturního. Bratislava: Právnická fakulta university Komenského, 1930.

- Několik glos k metodologii ekonomiky. Zvláštní otisk ze Sborníku prací k padesátým narozeninám Karla Engliše.  Praha - Brno: [s.n.], 1930.  

- Teorie prosperity: studie o rozvojových předpokladech životní míry.  V Bratislavě: Nákladem Právnické fakulty University Komenského, 1932.

- Všeobecná ekonomika : Hospodářství výdělečné a politické : Nástin přednášek z národního hospodářství a finanční vědy. Bratislava: Spolek Právník, 1934.

- O hospodářské obnově ve Spojených státech severoamerických. V Praze: Nákladem České společnosti národohospodářské, 1937. Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1936-37.  

- Novější vývoj studia hospodářských konjunktur V Praze: Česká společnost národohospodářská:  Fr. Řivnáč [distributor], 1940. Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou. Období 1939-1940.  

- Všeobecná ekonomika : hospodářství výdělečné a politické : nástin hospodářské nauky s přehledem politiky hospodářské a finanční podle výtahu z přednášek pro právníky. Praha: Sborník věd právních a státních, 1946.

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání